top of page
Featured Posts
Recent Posts

สานต่อเจตนารมณ์

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนบัดนี้ โรงเรียนบุรารักษ์ได้เปิดให้การศึกษานักเรียนมาเป็นเวลา 46 ปี แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้รู้ประวัติของผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเรา หรือที่หลายคนมักจะรู้จักท่านในนาม 'คุณหมอ' วันนี้เราจึงนำประวัติของท่านมาเผยแพร่ เพื่อที่ผู้อ่านจะได้รู้จักถึงคุณหมอของเรา

เรือเอกนายแพทย์สุทธิ บุรารักษ์ เป็นชาวปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการโดยกำเนิด และใช้ชีวิตนักเรียนในช่วงแรกที่โรงเรียนสมุทรปราการ จากนั้นด้วยความเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น อุตสาหะ และฉลาดเฉลียว จึงได้มาศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ แล้วศึกษาต่อด้านแพทย์ ที่โรงเรียนแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์สมความตั้งใจ และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวในปี พ.ศ. 2485 หลังจากจบการศึกษาเป็นแพทย์แล้วเข้ารับราชการที่กองทัพเรือจนได้รับยศเป็น เรือเอก จึงได้ลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2494 มาเป็นแพทย์ที่คลินิกโกมารภัจน์ระยะหนึ่ง และจึงมาเปิดคลินิกของตัวเองที่ถนนนารายณ์ปราบศึก จังหวัดสมุทรปราการ ควบคู่กับการเป็นแพทย์ประจำบริษัทวิทยาศรม จำกัด สำหรับการทำงานด้านการศึกษานั้น เรือเอกนายแพทย์สุทธิ บุรารักษ์ ได้เปิดโรงเรียนบุรารักษ์ในปี พ.ศ. 2514ให้เป็นสถานศึกษาสำหรับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลๆ และมุ่งหน้าจะเป็นโรงเรียนแห่งโอกาสให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยคิดค่าธรรมเนียมการเรียนในอัตราที่ต่ำ เมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนแห่งอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้สวัสดิการบุตรคนที่ 3 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดจนให้ทุนการศึกษาจำนวนมาก กว่า 40 ปี แล้วที่แนวคิดและปณิธานของท่าน ได้ทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2515 ท่านยังได้บริจาคที่ดินประมาณ 35 ไร่ ในตำบลสาขลา อำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับทางราชการเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เพื่อให้เด็กๆบริเวณนั้นได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน

เรือเอกนายแพทย์สุทธิ บุรารักษ์ ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียนที่ท่านเคยเป็นศิษย์เก่าและโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนด้วยดีเสมอมา ทำให้ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ชื่อ เบญจมาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 นอกจากนี้ท่านยังทำงานให้กับสังคม โดยเป็นสภาเทศบาลเมืองสมุทรปราการติดต่อกันเป็นเวลากว่า 25 ปี จนอายุมากขึ้นจึงได้เลิกเป็นสมาชิก ตลอดชีวิต 88 ปีของท่าน เรือเอกนายแพทย์สุทธิ บุรารักษ์ ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ท่านเป็นแพทย์ที่มีเมตตา ขยัน อดทน เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีบุคลิกที่เด็ดขาด ค่อนข้างดุ โผงผาง และเจ้าระเบียบ แต่จริงๆแล้วท่านเป็นคนใจดี มีน้ำใจ รักความถูกต้อง และเสียสละให้สังคม เรียกว่าเป็นหมอแบบโบราณ คิดว่าคนไข้เป็นเหมือนลูกเหมือนหลาน บางรายไม่คิดค่ารักษา บางรายให้เงินช่วยเหลืออีกด้วย การรักษาคนไข้เป็นความสุขของท่าน ในชีวิตการเป็นหมอท่านไม่เคยมีวันหยุดแม้กระทั่งเสาร์-อาทิตย์ ถ้าวันไหนท่านหยุดแสดงว่าท่านไม่สบาย ในสมัยที่อายุไม่มากถึงเป็นเวลากลางคืนยามวิกาลถ้ามีคนไข้มาเคาะประตูให้รักษา ท่านก็จะช่วยเหลือทุกครั้งไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

ท่านได้ให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนมากมาย ทั้งนี้เพราะท่านตระหนักถึงผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และตั้งใจที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้นให้ได้รับการศึกษาทัดเทียมกับคนอื่น นับว่าเรือเอกนายแพทย์สุทธิ บุรารักษ์เป็นบุคคลที่สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เป็นความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูล ท่านเริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วยเงินเพียง 900 บาท จนสามารถสร้างฐานะจนเป็นปึกแผ่น สะสมชื่อเสียง เกียรติประวัติ และคุณความดี จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เคารพของคนทั่วไป

ในปัจจุบันโรงเรียนของเรายังคงสืบทอดแนวคิดและปณิธานของท่านเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มีการปรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะต่อยุคสมัย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นโรงเรียนที่ดีสมดังความตั้งใจของท่านตราบเท่าทุกวันนี้

bottom of page