top of page
PANA2173.jpg

ผลงานนักเรียน

เหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง ระดับประถม

ตัวแทนจังหวัดไปแข่งออกกำลังกายประกอบเพลง ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

ตัวแทนจังหวัด (1)_edited.jpg

เหรียญทองอันดับที่ 2 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

ตัวแทนจังหวัด.png

เหรียญทองอันดับที่ 4 วาดภาพระบายสี

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4ในการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

ศิลปะ(มัธยม).png

เหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง ระดับมัธยม

ตัวแทนจังหวัดไปแข่งออกกำลังกายประกอบเพลง ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

3.png

เหรียญทองอันดับที่ 3 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 3ในการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

ตัวแทนจังหวัด.png
bottom of page