โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายธุรการและการเงิน

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน - สารสนเทศ

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายวิชาการ

Contact Us

Address

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

© Copyright 2017 by Buraruk School. 

Tel: 02-394-1109, 02-753-8723

Fax:  02-394-1109

Line: @burarukschool

Email: info@buraruk.ac.th

โรงเรียนบุรารักษ์ 53/2 ซ.กันตบุตร ถ.สุขุมวิท

แขวงบางเมืองใหม่ เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

BTS: รถไฟฟ้าสถานีโรงเรียนนายเรือ E 18