Featured Posts
Recent Posts

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ของคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในช่วงเช้า ณ ลานอเนกประสงค์

ปิดท้ายกิจกรรม Happy New Year 2020 อย่างสนุกสนานด้วยคอนเสิร์ตเอาใจเด็กๆขาแดนซ์ในช่วงบ่าย

Contact Us

Address

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

© Copyright 2017 by Buraruk School. 

Tel: 02-394-1109, 02-753-8723

Fax:  02-394-1109

Line: @burarukschool

Email: info@buraruk.ac.th

โรงเรียนบุรารักษ์ 53/2 ซ.กันตบุตร ถ.สุขุมวิท

แขวงบางเมืองใหม่ เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

BTS: รถไฟฟ้าสถานีโรงเรียนนายเรือ E 18