top of page
Featured Posts
Recent Posts

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ของคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในช่วงเช้า ณ ลานอเนกประสงค์

ปิดท้ายกิจกรรม Happy New Year 2020 อย่างสนุกสนานด้วยคอนเสิร์ตเอาใจเด็กๆขาแดนซ์ในช่วงบ่าย

bottom of page