ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

September 18, 2019

 • การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 (เอแม็ท)         

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

1.ด.ช.กีรติ สุขสำราญ ป.6/1
2.ด.ช.ธนวรรธน์ ผลไพบูลย์ ป.6/3

คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูสมพร สอนคำจันทร์

 

 

 

 •  การแข่งขันการทำน้ำพริกและผักสด ระดับชั้น ป.4-6                     

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 4

1.ด.ญ.นริศา ยะไชยศรี ป.6/1
2.ด.ญ.รวีรัตน์ ภิญศรี ป.6/1
3.ด.ญ.วันวิสา วันเพร้าพริ้ง ป.6/1

คุณครูผู้ฝึกสอน... คุณครูดวงใจ ยั่งยืน

 

 

 • การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
1.ด.ช.วงศ์วิช วงศ์ประสิทธิ์ ป.3/1
2.ด.ญ.อุรัสญา สุดสีดา ป.3/1
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูธนวัฒน์ โปร่งทะเล

 

 

 • การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

1.ด.ช.ภาณุวัฒน์ สนธิ์สำราญ ป.6/1
2.ด.ญ.ณิชาภา สังข์เงิน ป.6/1

คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูธนวัฒน์ โปร่งทะเล

 

 

 • การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3​

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

1.ด.ช.กฤษณะ บำรุงชาติ ป.3/1
2.ด.ญ.ประภัสราภรณ์ ปัดถม ป.3/2
3.ด.ช.วริศเมศวร์ เกื้อการวงษ์ ป.3/2
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูนภสร วัฒนพานิช

 

 

 • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-3

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ด.ญ.อุรัสญา สุดสีดา ป.3/1

คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูทวีศักดิ์ รอดภัย

 

 

 • การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ด.ญ.ตะวันฉาย แพรศรี ป.6/1

คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูทวีศักดิ์ รอดภัย

 

 

 • การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
1.ด.ญ.ประกายแก้ว ห้วยห้อง ป.3/1
2.ด.ญ.พาขวัญ เพ็ชรมณี ป.3/1

คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูปานจิตร รอดภัย

 

 

 • การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-6

ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

1.ด.ญ.จารุพัสตร์ ปลื้มใจ ป.5/3
2.ด.ญ.พรสิรินทร์ ละอออ่วม ป.5/1

คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูทวีศักดิ์ รอดภัย

 

 


 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

โรงเรียนบุรารักษ์เปิดทำการสอนตามปกติวันจันทร์ - ศุกร์ โดยไม่ต้องสลับวันเรียน

June 30, 2020

1/8
Please reload

Recent Posts
Please reload

Contact Us

Address

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

© Copyright 2017 by Buraruk School. 

Tel: 02-394-1109, 02-753-8723

Fax:  02-394-1109

Line: @burarukschool

Email: info@buraruk.ac.th

โรงเรียนบุรารักษ์ 53/2 ซ.กันตบุตร ถ.สุขุมวิท

แขวงบางเมืองใหม่ เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

BTS: รถไฟฟ้าสถานีโรงเรียนนายเรือ E 18