top of page
Featured Posts
Recent Posts

วันภาษาไทยแห่งชาติ

งานวันภาษาไทยปีนี้เรียกได้ว่าคึกครื้นและคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเรามีกิจกรรมถึง 2 เวทีด้วยกัน ทั้งฝั่งประถมและมัธยม

ในฝั่งประถมนั้นเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตัวเองผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ตามฐานทั้งหมด 7 ฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การสังเกตและจำแนก 2. การนำไปใช้ 3. การทำนาย 4. การจัดกลุ่ม 5. การคิดวิเคราะห์เหตุผล 6. บิงโก 7. นิทานอ่านสนุก เรียกว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำความรู้จักกับขนมไทยหลากหลายเมนูที่มีมาให้เลือกซื้อในงานอีกด้วย

สำหรับฝั่งมัธยมก็มีขนมไทยและอาหารไทยมาจำหน่ายเช่นกัน เมนูไฮไลท์ คือ หมูสร่ง* หรือที่เราคุณเคยกันดีในชื่อ หมูโสร่ง ที่นับว่าเป็นเมนูชาววังที่เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอยดาวให้เด็กๆได้ลุ้นรางวัลกันอย่างสนุกสนาน อีกทั้งมีการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการประกวดตัวละครในวรรณคดี ที่เรียกเสียงเชียร์ได้อย่างล้นหลาม

เกร็ดความรู้

*ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เมนูนี้ต้องเขียนว่า หมูสร่ง จึงจะถูกต้อง

"สร่ง ๒ (สะหฺร่ง) น. ชื่ออาหารว่างชนิดหนึ่ง ทำด้วยหมูสับคลุกกับรากผักชี พริกไทย น้ำปลา ปั้นเป็นก้อนกลม ๆ พันด้วยเส้นหมี่สั้วลวก ทอดให้เหลืองนวล รับประกับน้ำจิ้ม" ส่วนคำว่า “โสร่ง” (สะโหฺร่ง) น. นั้นหมายถึง ผ้านุ่งเป็นถุงมีลวดลายต่าง ๆ อย่างชาวชวามลายูนุ่ง เป็นต้น

ผลการประกวด งานภาษาไทยแห่งชาติ

ระดับประถมศึกษา

1. การประกวดคัดลายมือ

ป.1 เด็กหญิงธีวรา เอี่ยมเดช ป.1/2

ป.2 เด็กหญิงณชวัล ภูมิประหมัน ป.2/1

ป.3 เด็กหญิงอรวรรษา สมยศ ป.3/2

ป.4 เด็กหญิงพรสิรินทร์ ละอออ่วม ป.4/1

ป.5 เด็กหญิงณัฐวรา ทองสุขดี ป.5/1

ป.6 เด็กหญิงฉัตรไหมทอง มาประเสริฐ ป.6/1

2. การประกวดวาดภาพวันภาษาไทย

ป.1 เด็กชายภูธน บัวทอง ป.1/3

ป.2 เด็กหญิงประกายแก้ว ห้วยห้อง ป.2/1

ป.3 เด็กหญิงฌาริญา จันทำ ป.3/1

ป.4 เด็กชายฐิติวัฒน์ แจ่มเมือง ป.4/3

ป.5 เด็กหญิงณัฐธิชา วงศ์นามเถาว์ ป.5/1

ป.6 เด็กหญิงเบญญา เครื่องแหวน ป.6/2

3. การประกวดกลอนวันภาษาไทย

1. เด็กหญิงกัญญ์วรา เปรมสำราญ ป.6/1

2. เด็กหญิงมิลณี แขกซอง ป.6/1

 

ระดับมัธยมศึกษา

1.การประกวดร้องเพลงขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. ณัฐยา ดาคำภา ม.1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ภูมินทร์ ปิ่นเพชรสวรรค์ ม.3/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ชีเนด ฟามเมอร์ ม.3/2

2.การประกวดตัวละครในวรรณคดี

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. ณัฐยา ดาคำภา ม.1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. นฤมล คำควร ม.2/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ณัฐธิดา กาฬภักดี ม.3/1

3.การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ วรรณคดีที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ

ระดับม.1

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. พัชรพร วุฒิพุธนันท์ ม.1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. พิชญาภา คุ้มวงศ์ ม.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ณัฐภัทร เมียวนวม ม.1/2

รางวัลชมเชย ด.ญ. พิชญา สุขเกษม ม.1/2

รางวัลชมเชย ด.ญ. เรณุกา ลุนสแกวงค์ ม.1/3

ระดับม.2

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. สิริภา อิ่มโอษฐ์ ม.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ปุริม ประสาททอง ม.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ณรากร ค้ำคำทา ม.2/1

รางวัลชมเชย ด.ช. ณภัทร มูลทรา ม.2/1

รางวัลชมเชย ด.ช. นาธัส รุ่งแย้มเจริญ ม.2/3

ระดับม.3

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. นันท์นลิน สีหานาม ม.3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ณัฐวัทร โห้สาลี ม.3/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ***ไม่มีผู้ได้รับรางวัล***

รางวัลชมเชย ด.ญ. กนกรัตน์ ศรีวงศ์ชัย ม.3/1

รางวัลชมเชย ด.ญ. อายริสา ทารีจิต ม.3/2

4.การประกวดคัดลายมือ แบบกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับม.1

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. ธัญรัศม์ มุสิกมาค ม.1/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ชนนิภา สะมิน ม.1/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. กมลชนก สอนสิทธิ์ ม.1/2

ระดับม.2

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. อารีญา สมออร ม.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ชลธิดา รุ่งเรือง ม.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. จิรัชญา ฮั่นปุดโจ้ ม.2/1

ระดับม.3

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. นันท์นลิน สีหานาม ม.3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. กาญจนธัช โสมาบุตร ม.3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ชัชฏาภรณ์ ปัชฌาบุตร ม.3/1

 

bottom of page