top of page
Featured Posts
Recent Posts

การแข่งขันแชร์บอลหญิงต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1


โรงเรียนบุรารักษ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแชร์บอลหญิงต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 6 ทีม และระดับมัธยมศึกษา 6 ทีม

ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ โรงเรียนบุรารักษ์

รองชนะเลิศ โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา

อันดับที่สาม โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

อันดับที่สี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล

รางวัลมารยาทดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ด.ญ. กนกพร มะลิจันทร์

ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา

ชนะเลิศ โรงเรียนบุรารักษ์

รองชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว

อันดับที่สาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล

อันดับที่สี่ โรงเรียนเซนต์แมรี่

รางวัลมารยาทดี โรงเรียนเซนต์แมรี่

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ด.ญ. สมฤดี ศรีสุริยาภรณ์

bottom of page