top of page
Featured Posts
Recent Posts

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดโรงเรียนบุรารักษ์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560

สำหรับความพิเศษของการเดินสวนสนามในปีนี้ ก็คือ การเข้าร่วมของกองร้อยพิเศษโรงเรียนบุรารักษ์ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนของเราได้ริเริ่มจัดตั้งกองร้อยพิเศษขึ้นมา หากท่านใดได้อยู่ร่วมในพิธีคงจะได้เห็นและสัมผัสได้ถึงความพร้อมเพรียง และความเข้มแข็ง ที่เป็นผลผลิตจากความตั้งใจในการฝึกซ้อมของเด็กๆ ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เราขอชื่นชมและปรบมือดังๆให้กับความทุ่มเทของลูกเสือกองร้องพิเศษโรงเรียนบุรารักษ์ รุ่นที่ 1 ทุกคน “จุดเริ่มต้น พวกนายก็ทำได้นะ!”

***กองร้อยพิเศษโรงเรียนบุรารักษ์ เป็นตัวแทนร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

bottom of page