top of page
Featured Posts
Recent Posts

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา


กิจกรรมเข้าพรรษาในปีนี้ นักเรียนได้เริ่มกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่วันที่ 3-6 กรกฎาคม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแห่เทียนที่วัดมหาวงษ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม

ในวันที่ 7 นี้เองที่เราจะได้เห็นภาพนักเรียนและคุณครูช่วยกันเตรียมการตั้งแต่เช้า ทั้งผ้าอาบน้ำฝน ข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ จัดเป็นชุดวางเรียงกัน พร้อมด้วยธูป เทียน และดอกไม้ เพื่อนำไปถวายที่วัด

ส่วนขบวนแห่ในปีนี้ มีสีสันสวยงาม เริ่มด้วยขบวนของพี่ๆระดับมัธยม นำมาผู้ถือป้ายโรงเรียน ดรัมเมเยอร์ และวงดุริยางค์ ขบวนของถวาย ตามมาด้วยแป๊ะยิ้มที่สร้างเสียงหัวเราะ นำหน้าขบวนของนางรำตัวน้อยในชุดสไบหลากสี และที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวแทนจากชั้นอนุบาลและประถมในชุดไทยสวยงาม ที่เป็นขวัญใจของผู้ชม ได้รับเสียงทักทายและเสียงเชียร์ไปตลอดทาง

bottom of page