top of page
Featured Posts
Recent Posts

พิธีถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบุรารักษ์จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย

ในงานนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ได้เทศน์ถึงที่มาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และให้พรแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบุรารักษ์ 🙏
Comments


bottom of page