Featured Posts
Recent Posts

พิธีถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบุรารักษ์จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยในงานนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ ได้เทศน์ถึงที่มาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และให้พรแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบุรารักษ์ 🙏