top of page
Featured Posts
Recent Posts

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Mom and Me Family Game 2023

โรงเรียนบุรารักษ์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ Mom and Me Family Game 2023 ณ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางจาก) กรุงเทพฯ


สรุปเหรียญรางวัล 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
Comentarios


bottom of page