top of page
Featured Posts
Recent Posts

ตัวแทนแข่งขันเขียนเรียงความระดับประถมศึกษาตอนปลาย ภาคกลาง

โรงเรียนบุรารักษ์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่คว้ารางวัล "ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1" การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลาง


ผู้เข้าแข่งขัน

เด็กหญิงพิชามญช์ โฮนกระโทก ป.6/1


ผู้ฝึกสอน

คุณครูสุพรรษา ฉิมเล็ก
Comments


bottom of page