top of page
Featured Posts
Recent Posts

ตัวแทนแข่งขันฉีกตัดปะกระดาษระดับปฐมวัย ภาคกลาง

โรงเรียนบุรารักษ์ขอแสดงว่าชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่คว้ารางวัล "ชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 2" การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษ ระดับปฐมวัย และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคกลาง


ผู้เข้าแข่งขัน

เด็กชายถิรวิทย์ พันตัน อ.3/1

เด็กหญิงปวรวรรณ ช่างเหล็ก อ.3/1

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เรืองแจ่ม อ.3/1


ผู้ฝึกสอน

คุณครูอัยยาณัฏฐ วงษ์ศร
Kommentare


bottom of page