top of page
Featured Posts
Recent Posts

ตัวแทนจังหวัดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประถมต้น

โรงเรียนบุรารักษ์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 👏👍


ผู้เข้าแข่งขัน

ด.ญ. ฐปนัท สะเอียบคง ป.3

ด.ญ. ปัณณพร แตงอวบ ป.3

ด.ช. คุณทรัพย์ ปานมาก ป.3


ผู้ฝึกสอน

คุณครูสมฤทธิ์ เรืองบำรุง
コメント


bottom of page